Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Władze Wydziału Nauk Pedagogicznych

Dziekan WNP 

prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki
kontakt:
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, pok. 306
e-mail: pawel.rudnicki@dsw.edu.pl
tel. 71 356 15 11

Joanna Minta

Prodziekan ds. kształcenia

dr Joanna Minta

kontakt:
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, pok. 509
e-mail: joanna.minta@dsw.edu.pl
tel. 071 356 15 14

dr Urszula Dzikiewicz-Gazda

Prodziekan ds. studenckich

dr Urszula Dzikiewicz-Gazda

kontakt:
Sekretariat
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, pok. 306
e-mail: urszula.dzikiewicz-gazda@dsw.edu.pl
tel. 71 356 15 14

 

Rada Wydziału 

 

W skład Rady Wydziału (organu kolegialnego) wchodzą (na podstawie Statutu DSW: Rozdział III, § 32):

  • Dziekan jako przewodniczący
  • Prodziekani
  • Dyrektorzy Instytutów tworzących Wydział
  • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora

Wybrani przedstawiciele:

  • czterech nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale:
  • samorządu studenckiego
  • pracowników Uczelni zatrudniony na Wydziale nie będący nauczycielem akademickim
  • w posiedzeniach Rady Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora