Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Atuty Wydziału Nauk Pedagogicznych


Nagrodzone programy studiów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2012 r. – program pedagogiki uzyskał pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze programy studiów

2013 r. – program pedagogiki specjalnej  także uzyskał nagrodę w  konkursie na najlepszy kierunek studiów

Nowoczesne i atrakcyjne programy studiów

animacja kultury i edukacja muzealna - cultural animation and museum studies, kultura i edukacja - culture and education, sztuki nowoczesne-Design Now!, psychologia stosowana, gerontologia społeczna

Studia przygotowujące do zawodu nauczyciela

umożliwiamy zdobycie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Doświadczona kadra akademicka

wybitni naukowcy, praktycy i specjaliści

Akademickość

uprawnienia do nadawania tytułu profesora i doktora honoris causa oraz stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika