Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Zapowiedzi wydarzeń, artystycznych, naukowych, edukacyjnych

1. Na początku nowego semestru roku akademickiego 2014/2015 zaprosimy (przedstawiając szczegółowy opis  oferty zajęć) wszystkich zainteresowanych edukacją artystyczną, sztuką, humanistyką, w tym również kandydatów na studia na kierunku sztuki nowoczesne - Design Now!,  na zajęcia  otwarte na tym kierunku.

Podobnie, jak  pod koniec tego semestru, zorganizujemy otwarte spotkania, podczas których  będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat nowego kierunku studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, a także uczestniczyć  w praktycznych zajęciach  artystycznych i warsztatowych.

Proponowany (uwzględniający uwagi osób zainteresowanych) harmonogram działań umożliwia wszystkim zgłaszającym się osobom aktywne uczestnictwo w otwartych seminariach, wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, dyskusjach, spotkaniach, działaniach artystycznych.  

Zaplanowane działania umożliwiają praktyczne zapoznanie się z ofertą edukacyjną DSW w tym zakresie oraz pozwalają zauważyć niestandardowy udział studentów DSW w projektowaniu i realizacji własnych dróg edukacyjnych. Umożliwiają też dostrzeżenie wagi transdyscyplinarnego kształcenia humanistycznego w działaniu, a także roli współpracy różnych instytucji edukacyjnych, naukowych, artystycznych w tworzeniu wspólnych projektów społeczno-kulturalnych. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach i spotkaniach.

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa (telefonicznie/e-mailowo/osobiście) w Centrum Rekrutacyjnym DSW.
Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O przyjęciu do grupy na zajęcia otwarte decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na zajęcia otwarte przyjmujemy do 30 września. Rekrutacja przedłużona - do 10 października  2014r. Osobom zgłaszającym się  po 30 września nie zapewniamy  możliwości uczestnictwa w tych zajęciach, które są prowadzone w małych grupach. Dokładne daty październikowych spotkań podamy po ustaleniu liczby grup (po zakończeniu rekrutacji). Przy zgłaszaniu swojego udziału można podać preferowane godziny zajęć (przedpołudniowe/popołudniowe). Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęciom będą towarzyszyły specjalne wydarzenia artystyczne (o których poinformujemy na stronie Galerii 55).

Z podobną ofertą zajęć otwartych, które odbywały się w maju i czerwcu 2014r., a także z relacją z tych zajęć, można zapoznać się na stronie DSW (Aktualności - zajęcia otwarte na kierunku sztuki nowoczesne-Design Now!) oraz na stronie Galerii 55.

 

CENTRUM  REKRUTACYJNE  DSW

ul. Strzegomska 55, pok. nr 14 (parter budynku)

tel.: 71 356 15 31, 71 356 15 32, 71 356 15 73,

71 358 27 43, 71 358 27 72

Zapraszamy też na strony:

www.designnow.dsw.edu.pl

http://www.wnp.dsw.edu.pl/wydzial-nauk-pedagogicznych/galeria-55/

http://www.letniaakademiasztuki.dsw.edu.pl/

-------------------------------------------------------------

2. Na początku nowego semestru roku akademickiego 2014/2015 zaprosimy też na wernisaż malatury wielkoformatowej  na budynku w dzielnicy Nadodrze. Mural został  zaprojektowany przy udziale uczestników Letniej Akademii Sztuki pod patronatem Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016.

Informacje o wernisażu  (podobnie, jak o innych wydarzeniach) będą przedstawiane  na stronach: Wydziałowa Pracownia Sztuk Nowoczesnych – Aktualności oraz Galeria 55 – Aktualności.

-------------------------------------------------------------

3. Trwają przygotowania do  nowej wystawy w Galerii 55, na którą złożą się  prace studentów II roku kierunku sztuki nowoczesne - Design Now! oraz prace osób zaproszonych przez studentów, pracujących z nimi w ich zespołach artystycznych. Studentów I roku sztuk nowoczesnych oraz wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy (w wybranej przez siebie, konsultowanej z  organizatorami,  formie i w wybranym zakresie). Dane o tytule i terminie wystawy będą  podane  na stronie Galerii 55.

-------------------------------------------------------------

4. Galeria 55,  podobnie jak wiele innych galerii, muzeów, instytucji kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, społecznych, planuje zgłoszenie  własnych projektów  do - rozszerzającego z każdym rokiem swój zakres - ważnego wydarzenia kulturalnego i edukacyjnego, jakim jest  program Nocy Muzeów.
Informacje o projektach będą przedstawiane  na stronach: Wydziałowa Pracownia Sztuk Nowoczesnych – Aktualności oraz Galeria 55 – Aktualności.