Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Sztuki Nowoczesne - Design Now!

Program kształcenia  na kierunku sztuki nowoczesne - Design Now! ulokowany jest w trzech obszarach: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz w obszarze sztuki. W trakcie studiów student ma do wyboru  trzy specjalności:   

  • film, media, nowe technologie; 
  • performatyka; 
  • projektowanie.

Każda specjalność  zawiera blok przedmiotów z transdyscyplinarnie  ujętych  nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz blok  specjalistycznych przedmiotów z obszaru sztuki z rozbudowaną ofertą zajęć praktycznych i warsztatowych. Istnieje możliwość łącznego studiowania na więcej niż jednej specjalności (w ramach zindywidualizowanego programu studiów).  Studenci mają ponadto możliwość uczestniczenia we wszelkich wydarzeniach naukowych, artystycznych, edukacyjnych organizowanych przez uczelnię (wykłady otwarte, seminaria, konferencje, wystawy, wyjazdy), a także możliwość współkreowania takich wydarzeń (w DSW  oraz  w szerszym środowisku).


Założenia, koncepcja i program zajęć na kierunku sztuki nowoczesne - Design Now! stanowią unikatową propozycję realizacji kształcenia wielodyscyplinowego, umożliwiającego zdobycie złożonych, różnorodnych, ugruntowanych teoretycznie i praktycznie, kwalifikacji zawodowych,  niezbędnych we współczesnej rzeczywistości. Umożliwiają także zdobycie  wieloaspektowych kompetencji  społecznych, dialogowych, interpretacyjnych, wspomagających zarówno osobowe działania twórcze, naukowe, artystyczne, jak  i  rozumienie oraz  interpretację  sfery szeroko pojmowanej kultury, a także  świadome, krytyczne, kompetentne  projekty i  realizacje w tej sferze.


Dobór i układ  treści  w  programie  kształcenia  podporządkowany jest myśleniu redefiniującemu utrwalone  rozumienie miejsca (w strukturze kształcenia ogólnego) oraz funkcji edukacji  artystycznej, redefiniującemu też pojmowanie  społecznej roli sztuki, związków  sztuka -  humanistyka - kształcenie, znaczenia wiedzy humanistycznej i społecznej w rozwoju osobowym, artystycznym, zawodowym  studenta/artysty/humanisty.


Uczelnia udostępnia oraz stale sprzętowo wzbogaca: studio fotograficzne, studio grafiki komputerowej, Galerię 55, aulę ze sprzętem audiowizualnym i inne obiekty - przygotowane do zajęć warsztatowych ze studentami, realizacji ekspozycji, działań teatralnych, wystaw, działań performatywnych, realizacji audiowizualnych  itd. W ramach praktyk studenci uczestniczą w pracach różnorodnych instytucji artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych (w powiązaniu z programem  wybranej specjalności). Mają możliwość wspomagania, a także współkreowania projektów i przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, społecznych.