Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Noty o osobach prowadzących zajęcia na kierunku sztuki nowoczesne - Design Now!

Małgorzata Siemież

Dr nauk humanistycznych, pedagog, biblioterapeuta, adiunkt  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
Jest autorem, dyrektorem i prowadzącym zajęcia w Dolnośląskim Ośrodku Osób Twórczych, gdzie współpracuje przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnością i z ich rodzinami. Ukończyła Podyplomowe Studia Terapia przez sztukę w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizuje i prowadzi kursy oraz warsztaty z zakresu różnych form terapii. Uzyskała dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła trzystopniowy kurs języka migowego dla nauczycieli. Jest założycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Towarzystwa Edukacji Otwartej. Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka” oraz Ogólnopolskiej Konferencji „Arteterapia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem”.

Redakcja i współredakcja książek:

  • Aleksandrowicz R., Siemież M., Arteterapia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011;
  • Siemież M. T. (red.), Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.

Wybrane  zrealizowane ostatnio  projekty:

1. „Świadomi w pracy. Świadomi w życiu”, EFS POKL 7.2.1

2. „Warsztaty światła”, Urząd Marszałkowski PFRON

3. „W kolorach tęczy”, Urząd Miasta Wrocławia PFRON

4. „Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych”, Urząd Miasta Wrocławia

5. „Kapitał edukacyjny. Podyplomowe Studia Menadżerów Projektów Edukacyjnych i Społecznych”,  POKL 9.4

6. „Idziemy do przedszkola. Małe przedszkola na Dolnym Śląsku”, SPO RZL

7. „Twoja wiedza. Twoja firma. Zarzuć sieci współpracy”,  PO KL 8.2.1