Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Dziekan Wydziału:

prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki
Dziekanat (pokój 411) napisz mail
Asystentka Dziekana:Elżbieta Dedich
tel. 71 356 15 11

Prodziekani Wydziału:

dr Joanna Minta
Prodziekan ds. kształcenia

 

dr Urszula Dzikiewicz - Gazda
Prodziekan ds. studenckich

Adres Wydziału:

ul. Strzegomska 55, 53 - 611 Wrocław

 

Instytuty / Dyrektorzy:

Instytut Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej
dr Sławomir Krzychała
sekretariat (pokój 510) napisz mail
tel. 71 356 15 41

***

Instytut Psychologii
dr Dorota Dyjakon
sekretariat (pokój ) napisz mail
tel.

***

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)
prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova
sekretariat (pokój 405) napisz mail
tel./fax: +48 71 356 15 72

 

Rada Wydziału

W skład Rady Wydziału (organu kolegialnego) wchodzą (na podstawie Statutu DSW: Rozdział III, § 32): Dziekan jako przewodniczący, Prodziekani, Dyrektorzy Instytutów tworzących Wydział, Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora oraz wybrani przedstawiciele: czterech nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, samorządu studenckiego, pracowników Uczelni zatrudniony na Wydziale nie będący nauczycielem akademickim.

W posiedzeniach Rady Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora