Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk - jest zatrudniony w  Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku. Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy od 2005 r.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1972, habilitacja – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1982, profesor tytularny od 1996.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Profesor Mieczysław Adamczyk specjalizuje się w pedagogice porównawczej i edukacji zagranicznej. Zainteresowania naukowe to historia wychowania.
  3. sprawowane funkcje: kierownik szkoły, podinspektor szkolny dla powiatu nowatarskiego i miasta Zakopane, kierownik sekcji Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na Dolnym Śląsku, wizytator Kuratoryjny, kierownik Zakładu Badań Oświatowych Instytutu Kształcenia Nauczycieli we Wrocławiu, kierownik Pracowni Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej WNP DSW. Członek Rad Redakcyjnych dwóch czasopism krajowych i jednego zagranicznego (Review Comparative Educations i Education).
  4. najważniejsze publikacje: dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 110 publikacji, w tym 7 książkowych, z czego jedna w języku obcym. Główne dzieła: L’educacions et les transformations de la socjete juive dans la monarchie des Habsburg 1774 a 1914, Geneve, Paryż 4 - Sorbona, 1999; Edukacja w krajach rozwiniętych, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 1989 r.; Wybrane zagadnienia szkolnictwa i wychowania w świecie, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 1989 r.
  5. nagrody i wyróżnienia: prace Profesora były niejednokrotnie recenzowane w czasopismach zagranicznych i trzykrotnie wyróżniane nagrodami ministerialnymi. Nagroda Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka za pracę Szkoły obce w edukacji Galicjan. Kraje Korony Węgierskiej opublikowaną w 2004 roku przez Oficynę Wydawnicza RYTM – wytypowana do nagrody Ministra Edukacji. Wykłady zagraniczne dla kadry naukowej oraz studentów, poświęcone reformom edukacyjnym w krajach Europy Środkowej i polskiemu systemowi opieki nad niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.