Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

prof. DSW dr hab. Maria Reut

OBSZAR – DYSCYPLINA – SPECJALNOŚĆ

Nauki humanistyczne – Filozofia 

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Zajmuje się m.in. filozofią edukacji, filozofią kultury, estetyką, filozofią sztuki, zagadnieniami interpretacji, hermeneutyką, koncepcjami narracji (również narracji w sztuce). W ramach badań narracji jako kategorii filozoficznej, etycznej i literackiej zajmuje się też zagadnieniami dramatu i teatru.

WYBRANE PUBLIKACJE I/LUB INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 

Wybrane najnowsze publikacje:  „Wyzwanie rzucone czasowi”. Troska, odpowiedzialność, tożsamość, w: K. Łukasiewicz,  I.Topp  (red.),  Przyszłość w kulturze, Praca Kulturoznawcze XV, Wrocław 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;  Sokratejskie pytanie, wyobraźnia narracyjna i światowe obywatelstwo, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja”, 2014/2; Cynizm i współczesność - kilka wstępnych odsłon, w: M. Jaworska-Witkowska (red.), Wartościowanie w humanistyce, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek.