Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Prof. DSW dr hab. Alicja Czerkawska

Prof. DSW dr hab. Alicja Czerkawska –pedagog, poradoznawca, nauczyciel akademicki.

Pracuje w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa, od lat zajmuje się poradnictwem egzystencjalnym, którego celem jest dookreślenie sensu życia, samorealizacja, integracja poszczególnych sfery życia człowieka.

Od 2015 roku jest przewodniczącą Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Wraz z pozostałymi członkami tej organizacji prowadzi współpracę krajową i międzynarodową z uczonymi prowadzącymi badania nad poradnictwem. Osoby te reprezentują wiele uczelni: Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, Uniwersytet Warszawski, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet w Mannheim, Uniwersytet w Patras, INETOP w Paryżu, Uniwersytet w Toulon, University of Florence, University of Lisbon, University of Calgary, Athabasca University. Efektem współpracy są naukowe artykuły zamieszczone w polsko-angielskim czasopiśmie „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy” powstające pod redakcją naukową prof. zw. dr hab. Alicji Kargulowej, która jest twórczynią poradoznawstwa w Polsce.

Obszary zainteresowań badawczych:

  • istnienie dwóch podmiotów – osoby radzącej się i doradcy – w sytuacji poradniczej,
  • aksjologiczno-etyczny wymiar pracy doradcy,
  • problemy życiowe osób radzących się i możliwości ich klasyfikowania,
  • procesy rozwiązywania problemów życiowych w pomocy profesjonalnej,
  • tworzenie projektów życiowych osób dorosłych w procesie poradniczym,
  • efektywność działań poradniczych,
  • podnoszenie jakości poradnictwa,
  • konflikty, kryzysy egzystencjalne i transgresje w życiu osób dorosłych,
  • nadzieja w poradnictwie, etc.


Działalność poradnicza:
Od 2005 roku wspiera osoby dorosłe w procesach rozwiązywania problemów życiowych w Akademickiej Sieci Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.