Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Kierunki badań indywidualnych i zespołowych

Kierunki badań indywidualnych

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych realizowane są indywidualne projekty w ramach następujących kierunków badań:

 1. Od nauczania do uczenia się. Biograficzny wymiar edukacji.
 2. Współczesne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Konteksty, idee, aplikacje.
 3. Nauczyciele współcześni. Społeczne konstruowanie ich bycia w świecie nauczania.
 4. Edukacyjne dyskursy teraźniejszości.
 5. Szkoła jako instytucja ucząca się.
 6. Diagnozowanie, wczesna interwencja i terapia specyficznych trudności, dysfunkcji i deficytów w rozwoju dziecka.
 7. Rodzina w procesie rehabilitacji i resocjalizacji.
 8. Funkcjonowanie placówek wychowawczych, edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Programy, kontekst społeczny.
 9. Pedagogiczne aspekty współczesnej kultury i życia społecznego.
 10. Psychologiczne aspekty rozwoju.
 11. Wybrane problemy historii kultury i oświaty.
 12. Dzieciństwo i rodzina. Psychologiczno-pedagogiczne warunki rozwoju.
 13. Resocjalizacja, profilaktyka, terapia wobec niedostostosowania społecznego.
 14. Biologiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania człowieka.

W latach 2006-2008 realizowano na Wydziale Nauk Pedagogicznych łącznie 111 indywidualnych projektów badawczych.

Kierunki badań  zespołowych

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych realizowane są zespołowe projekty badawcze w następujących, dziesięciu kierunkach badań:

 1. Dorośli jako podmiot uczenia się w kontekstach współczesnej kultury.
 2. Ideologiczne konteksty edukacji.
 3. Metodologia dyscypliny i praktykowanie nauki.
 4. Przestrzenie zmian i oporu w szkolnictwie wyższym.
 5. Szkoła jako miejsce życia nauczycieli i uczniów. Od formalnych zadań instytucji do nieformalnych sytuacji wychowawczych.
 6. Rodzina we współczesnym dyskursie pedagogicznym i praktyce społecznej.
 7. Psychospołeczne strategie działania, pomagania i współpracy.
 8. Zrównoważony rozwój a edukacja. Indywidualne i zbiorowe tożsamości uczestników życia społecznego.
 9. Diagnozowanie deficytów w rozwoju dziecka i wczesna interwencja.
 10. Proces terapii i adaptacji społecznej osób ze specyficznymi trudnościami rozwoju.

W latach 2006-2008 realizowano na Wydziale Nauk Pedagogicznych 55 zespołowych projektów badawczych.