Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Perspektywy rozwoju edukacji zindywidualizowanej w Polsce”

organizatorzy: Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Kolegium Tutorów, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław, 29 maja 2008 r.

Konferencja była częścią projektu „Odnaleźć siebie. Wrocławska Szkoła Tutoringu” realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Miasta Wrocław. Jego rezultatem jest publikacja Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009.