Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Komunikowanie społeczne w edukacji. Sytuacje komunikacyjne nauczyciel – uczeń jako interakcja symboliczna”

organizatorzy: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Uniwersytet Opolski, patronat: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Lądek Zdrój, 27-29 maja 2008 r.

Komitet naukowy: prof. dr hab. M. Czerepaniak-Walczak (US), prof. dr hab. V. M. Grebennikova (Kubanski Uniwersytet w Krasnodarze) – Head of Faculty of Pedagogy, Psychology and Communication Sciences, prof. dr hab. G. Kvieskiene (Wilenski Uniwersytet Pedagogiczny) – Head of Social Communication Institute, prof. dr hab. S. Kwiatkowski (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN), prof. dr hab. Z. Nęcki (UJ), prof. dr hab. J. Nikitorowicz (UwB), prof. dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz (DSW), prof. dr hab. J. Podgórecki (UO), prof. dr hab. U. Ostrowska (UKW), prof. dr hab. J. Sinicyn (Kubanski Uniwersytet w Krasnodarze), prof. dr hab. M. Szymanski (UP Kraków – IBE), prof. dr hab. L. Witkowski (UKW – UJ).

Celem konferencji była próba poszukiwania nowego spojrzenia na interakcje komunikacyjne
w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń; poznania i propagowania nowoczesnej myśli naukowej dotyczącej aspektów interakcji symbolicznej (w tym interakcjonizmu symbolicznego) i ich znaczenia dla konstruowania oraz poprawiania jakości rzeczywistości edukacyjnej.

Poruszone zagadnienia to „Znaczenie”, „Język” i „Myśl” jako wymiary komunikacyjnych interakcji edukacyjnych; kultura symboliczna jako przestrzeń edukacji; definiowanie sytuacji komunikacyjnych w edukacji i ich parametry oraz wymiary; rytuał interakcyjny w edukacji – analiza rytualnych aspektów komunikacji nauczyciel-uczeń; symboliczno-interakcyjna koncepcja roli nauczyciela i ucznia w komunikowaniu wewnątrz edukacji; przedstawianie (komunikowanie) „siebie” (nauczyciel i uczeń) i „obsadzanie partnera w roli” (nauczyciel i uczeń) w szkolnych interakcjach; asymetryczna interakcja komunikacyjna nauczyciel – uczeń a działanie pedagogiczne, autorytet pedagogiczny i mowy w odniesieniu do teorii przemocy symbolicznej.