Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

II Międzynarodowe Seminarium ESREA - Local in Global. Adult learning and community development

organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 29-31 maja 2008 r. Komitet naukowy: E. Figueira, University of Évora (Portugal), A. Fragoso, University of Algarve (Portugal), B. D. Gołębniak, E. Kurantowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, E. Lucio-Villegas, University of Seville (Spain), José Antonio Caride, University of Santiago de Compostela (Spain), M. Malewski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, João Filipe Matos, University of Lisbon (Portugal), A. Monteiro, University of Beira Interior (Portugal).

Komitet organizacyjny: M. Czubak, E. Kurantowicz, R. Ligus, A. Nizińska - DSW

Konferencja była poświęcona problematyce uczenia się dorosłych we współczesnych społecznościach edukacyjnych. Rezultatem spotkania jest również publikacja Local in Global. Adult learning and community development, red. A. Fragoso, E. Kurantowicz, E. Lucio-Villegas, Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2008.