Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Doradca – Trener – Konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe”

organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 marca 2008 r.

Konferencja podsumowująca projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Działanie 1.1 SPO RZL - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schemat b. Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy). Celem głównym projektu było nabycie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji rynku pracy z terenu całej Polski poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych z zakresu całożyciowego poradnictwa zawodowego. Konferencja podsumowująca projekt stworzyła możliwość wymiany poglądów doradców zawodowych na temat warsztatu pracy oraz budowania relacji z klientem. Zarówno projekt, jak i konferencja pozwoliły na promocję młodych naukowców m.in. poprzez wyróżnienie słuchaczy studiów podyplomowych, których prace zostały zawarte w publikacji Być doradcą. Doświadczenia i refleksje, pod redakcją naukową

E. Siarkiewicz, B. Wojtasik.