Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

“Between Politics and Aesthetics: Richard Shusterman’s Pragmatism”

organizatorzy: Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 8 marca 2008 r.

Kierownik naukowy: prof. dr hab. B. D. Gołębniak.

Celem konferencji była refleksja nad różnorodnymi aspektami filozofii Richarda Shustermana, obejmująca nie tylko dociekania estetyczne, ale i filozofię kultury, polityki, ciała, teorie literatury, epistemologię czy etykę. Konferencja pomyślana została jako forum dla badaczy twórczości Richarda Shustermana, którzy reprezentują rozmaite dyscypliny nauk humanistycznych. Mieli oni szansę nie tylko wymienić poglądy między sobą, ale i skonfrontować swoje odczytania i krytyki filozofii Shustermana z nim samym, gdyż prof. Richard Shusterman zgodził się być honorowym gościem konferencji: wygłosił wykład oraz uczestniczył w obradach, komentując wypowiedzi uczestników.