Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Zagrożenia cywilizacyjne początku XXI wieku”

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Katastrofy naturalne i cywilizacyjne”,

organizator: Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
Wrocław, 14-15 czerwca 2007 r.

Celem konferencji była identyfikacja zasadniczych, wymagających rozwiązania, problemów wynikających z zagrożenia katastrofami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Dokonano analizy wyników badań prowadzonych przez ośrodki naukowe i doświadczeń praktyków zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.