Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji

organizatorzy: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej przy współpracy Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Wrocław,
27-28 marca 2007 r.

Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. W. Puślecki, prof. dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz.

Celem konferencji było ustalenie teoretycznych podstaw pedagogicznego wspierania rozwoju dziecka (ucznia) oraz nakreślenie związanych z tym praktycznych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Głównymi zagadnieniami, poddanymi pod dyskusję, były: edukacyjne wspieranie rozwoju dzieci w różnych sferach ich aktywności, dziecko jako uczestnik procesu edukacyjnego wspierania jego aktywności.