Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Wiedza – Pomoc - Rozumienie. Pytanie o swoistość profesjonalnej roli nauczyciela”

Organizacja: Instytut Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wrocław, 15-16 maja 2007 r.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Robert Kwaśnica, prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki, prof. dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz.

Impulsem do zorganizowania debaty stały się - zakończone 15 lutego 2007 r., trwające wiele miesięcy - prace nad przygotowaniem nowych standardów kształcenia nauczycieli, zainicjowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Temperatura sporów, zakres i treść dyskusji, do których przyłączyło się zarówno środowisko pedagogów akademickich, dydaktyków przedmiotowych jak i przedstawicieli niemal wszystkich dyscyplin, pokazały, iż problematyka nowoczesnego, odpowiadającego wymogom współczesności kształcenia nauczycieli jest bliska całej społeczności akademickiej.

W trakcie konferencji postawiono pytania, które mogą być przyczynkiem do dalszych rozważań nad problematyką zawodu nauczyciela:

1. Czym jest dziś profesjonalna rola nauczyciela?
2. Jakiej wiedzy potrzebuje dziś nauczyciel?
3. akie umiejętności i kompetencje są niezbędne współczesnemu nauczycielowi?
4. Jakie instytucje, jakie działania umożliwiają przygotowanie nauczyciela do pracy we współczesnych instytucjach edukacyjnych?
5. W jakim kontekście społeczno-kulturowym działa dziś nauczyciel profesjonalista? Co określa ten kontekst, jakie mieszczą się w nim możliwości zawodowego rozwoju i jakie stwarza on ograniczenia?
6. Jak rozumie się profesjonalną rolę nauczyciela w Europie i jak przygotowuje się do niej na poziomie szkolnictwa wyższego?
7. Jak kształci się dzisiaj nauczycieli w Polsce? Jak można modyfikować, zmieniać, przekształcać przygotowanie zawodowe nauczycieli? Czy mamy w tym zakresie jakieś autorskie, innowacyjne doświadczenia?
8. Kto jest a kto powinien (może) być dzisiaj odpowiedzialny za kształcenie nauczycieli
w zakresie:
- instytucjonalnym,
- formalno-prawnym,
- etycznym.