Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Strategie oświatowe wobec problematyki migracyjnej uczniów i wyzwań edukacji przedszkolnej”

organizatorzy: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Urząd Miasta Kłodzka, Powiatowe Centrum Doskonalenia Kadr w Kłodzku, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko, 28 listopada 2007 r.

Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. M. Adamczyk.

Była to pierwsza konferencja z cyklu: Polityka regionalna wobec problemów edukacyjnych. Druga odbyła się w grudniu 2008 roku w Wałbrzychu, a trzecia w Świdnicy w 2009 r. Wspólny namysł lokalnych polityków, naukowców i badaczy nad strategiami rozwoju oświaty w regionie Dolnego Śląska jest celem każdej konferencji w organizowanym cyklu. Problemy definiowane przez nauczycieli i polityków samorządowych stają się co roku bazą do sformułowania programu konferencji. Zaangażowanie praktyków pozwala trafnie definiować pytania i wspólnie poszukiwać odpowiedzi. Współpraca z badaczami lokalnych światów szkolnych i naukowcami z regionalnych uczelni wyższych wzmacnia wiedzę o dobrych rozwiązaniach w edukacji, wskazuje możliwe działania. Konferencje w regionie Dolnego Śląska są również miejscem debat o zagrożeniach i niebezpieczeństwach spowodowanych nietrafnymi decyzjami władz regionalnych czy centralnych, które dotyczą edukacji.