Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Psychiatria i film”

IV konferencja z cyklu „Psychiatria i sztuka”, organizatorzy: Instytut Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji Art DolSAR Art we Wrocławiu, Stowarzyszenie „Psychiatria i Sztuka”, Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatria i Sztuka”, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział we Wrocławiu, Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Wrocław, 23-24 listopada 2007 r.

Komitet naukowy: prof. dr hab. M. Sekułowicz (przewodnicząca), prof. dr hab. M. Heine, prof. dr hab. J. Kruk-Lasocka, prof. dr hab. S. Sidorowicz, dr A. Kowal, dr T. Młynarczyk, doc. dr hab. med. M. Tyszkiewicz.

Celem konferencji była refleksja nad zagadnieniem terapeutycznej roli filmu w leczeniu osób chorych psychicznie. Szczególną uwagę poświęcono m.in. następującym zagadnieniom:

  • Wizerunek osoby chorej psychicznie i terapeuty w filmie.
  • Dzieło filmowe jako materiał terapeutyczny.
  • Filmoterapia jako dziedzina arteterapii.
  • Film w edukacji i terapii.
  • Film edukacyjny w psychiatrii.

Ponadto w ramach konferencji został ogłoszony konkurs na krótki film promocyjny organizacji działającej na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej pt„ Film – pamięć uratowana” oraz konkurs na esej pt. „Film, który mnie poruszył…”.