Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Państwo a edukacja”

organizator: Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, 6-7 listopada 2007 r.

Komitet naukowy: prof. dr hab. J. Kochanowicz, prof. dr hab. R. Kwaśnica, prof. zw. dr hab. Z. Kwieciński, prof. dr hab. A. Łoś.

Celem konferencji była refleksja nad rolą państwa w edukacji, nad formą i zakresem jego ingerencji w proces wychowania i kształcenia. W zakresie zainteresowania znalazły się zarówno doświadczenia historyczne, jak i współczesne rozważania dotyczące tego problemu. Przedmiotem analizy i dyskusji uczyniono m.in. następujące zagadnienia:

  • Rola państwa w edukacji na przestrzeni dziejów,
  • Idea państwowej edukacji w myśli pedagogicznej,
  • Problem edukacji państwowej w interpretacjach nurtów i organizacji politycznych,
  • Państwo wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych,
  • Miejsce edukacji państwowej w systemie demokratycznym,
  • Edukacja państwowa a globalizacja,
  • Edukacja państwowa a rodzina,
  • Edukacja państwowa a wolność jednostki.