Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

„Autyzm - wyzwania dla rodziny i społeczeństwa”

organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Patronat honorowy konferencji: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Andrzej Łoś, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Posłanka na Sejm RP Ewa Wanda Wolak, Wrocław, 4-5 grudnia 2007 r.

Przewodnicząca komitetu naukowego: prof. dr hab. M. Sekułowicz.

Celem konferencji było interdyscyplinarne spojrzenie na dzieci, młodzież i dorosłych dotkniętych autyzmem, zwrócenie uwagi na to, jakie konsekwencje niesie autyzm dla życia rodziny i całego społeczeństwa. Postawiono ważne pytania o codzienne życie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, o emocjonalne postawy rodziców i innych członków rodziny oraz o trudności, z jakimi się borykają. Bardzo istotna była kwestia wczesnego diagnozowania spektrum autyzmu oraz znalezienie odpowiednich form terapii.