Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

MIĘDZYKULTUROWE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zaprasza nauczycieli i pedagogów do udziału w I edycji cyklu kursów edukacyjnych pn. Międzykulturowe Działania Edukacyjne. 

Moduł

Międzykulturowe działania edukacyjne na rzecz inkluzji

CZAS: 3 spotkania po 2 godziny 15 minut

KOORDYNATORZY:  Dr Urszula Dzikiewicz-Gazda, Dr Aneta Słowik

TEMATYKA SPOTKAŃ:

SPOTKANIE 1   

Wprowadzenie w problematykę międzykulturowości

Podczas tych zajęć uczestnicy poznają najważniejsze terminy (międzykulturowość, wielokulturowość, transnarodowość, migrant, emigrant, uchodźca), wybrane teorie migracyjne, przyczyny migracji, typologie migrantów,  proces konstruowania ustawicznie kształtującej się tożsamości.

Jak komunikować się z dziećmi i młodzieżą w rodzinach jednojęzycznych, dwujęzycznych i wielojęzycznych?

Podczas tych zajęć uczestnicy poznają sposoby i metody wspierania dzieci w rozwoju w rodzinach jednojęzycznych, dwujęzycznych i wielojęzycznych. Dowiedzą się jak komunikować się z dziećmi w kulturze przyjmującej, jak dzieci uczą się języków, co i kto im w tym procesie pomaga, dlaczego dwujęzyczność i wielojęzyczność jest doskonałym doświadczeniem rozwijającym dziecięcy umysł, wyobraźnię językową, ułatwiającym integrację, poczucie bezpieczeństwa, rozwijąjącym samodzielność, swobodę w nawiązywaniu nowych znajomości. To również skuteczny sposób do poznawania mentalności i  różnych sposobów interpertowania świata przez innych ludzi.

 

SPOTKANIE 2   

Strategie akulturacyjne -  co warto o nich wiedzieć?

Podczas tych zajęć uczestnicy poznają cztery główne strategie akulturacyjne (asymilacja, separacja, integracja, dekulturacja) podejmowane przez osoby znajdujące się w sytuacji zmiany kulturowej. Ich wybór może decydować o organizacji życia przez człowieka w kulturze przyjmującej, problemach doświadczanych w nowym miejscu życia, jak i również o sposobach radzenia sobie z trudnościami.

 

Stres akulturacyjny

Uczestnicy poznają zjawisko stresu akulturacyjnego (w ostrej fazie nazywanego również szokiem kulturowym), który może być doświadczany przez dorosłych, młodzież, dzieci w sytuacji zmiany kulturowej (np. uchodźców, expatów, repatriantów, migrantów). Dowiedzą się o przyczynach i symptomach tego stresu identyfikowanego w sferze psychicznej, społecznej, fizycznej człowieka. Zobaczą w jaki sposób można ten stres redukować i jak można radzić sobie w sytuacjach stresowych w nowym kraju.

 

SPOTKANIE 3   

Umiejętności międzykulturowe

Uczestnicy dowiedzą się jakie są i mogą być bariery integracji po stronie społeczeństwa przyjmującego, jak można te bariery pokonywać i jakie są przykłady dobrych praktyk w radzeniu sobie z tymi barierami. W tym procesie, pomocne są umiejętności międzykulturowe, które uczestnicy warsztatów będą mogli poznać i rozwinąć.

Kontakt i zapisy:

dr Barbara Muszyńska

barbara.muszynska@dsw.edu.pl