Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Trwa rekrutacja do II edycji Dolnośląskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. [sprawdź terminy]

wydrukuj artykuł

Trwa rekrutacja do Dolnośląskiej Akademii Dzieci – projektu, w którym wykłady prowadzą zarówno mali, jak i dorośli wykładowcy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach nowego projektu pn. Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców”, na który DSW pozyskała środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rekrutacja do II edycji DAD potrwa do 10 lutego 2019r.


W ramach nowego projektu DSW pn. „Dolnośląska Akademia Dzieci (DAD)” (wcześniej: Polska Akademia Dzieci.) do 2020 roku zorganizowane zostaną 3 edycje DAD, a w każdej z nich po 4 spotkania tematyczne. Projekt polega na organizacji wykładów na terenie Centrum Konferencyjnego DSW w wybrane dni w ciągu roku akademickiego, których uczestnikami są dzieci w wieku 6-12 lat.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Wykłady również prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz zaproszeni do współpracy dorośli eksperci. Celem Dolnośląskiej Akademii Dzieci jest rozwijanie dziecięcego potencjału, zainteresowań, wiary w siebie i budowanie przekonania, że nauka może być fascynująca – wyjaśnia koordynatorka projektu dr Anetta Pereświet-Sotłan z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

Harmonogram i tematy spotkań II edycji DAD w DSW:

 

  • 1.03.2019 – Różnorodność kulturowa
  • 29.03.2019 – Roboty i nowe technologie
  • 26.04.2019 – Zagrożenia współczesnego świata
  • 24.05.2019 – Dbam o moją Ziemię

Kiedy i jak zgłosić udział dziecka do udziału w DAD?

Rekrutacja trwa od 21 stycznia do 10 lutego 2019r. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, za pomocą poczty tradycyjnej, jak również wewnętrznymi kanałami DSW. W celu zgłoszenia uczestnictwa rodzic/opiekun dziecka musi zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres pad@dsw.edu.pl

Kto może zostać uczestnikiem Akademii Dzieci w DSW?

Podstawowymi kryteriami rekrutacji są wiek dziecka. Zgodnie z regulaminem, uczestnikami Dolnośląskiej Akademii Dzieci są dzieci zamieszkujące teren województwa dolnośląskiego w wieku 6-12 lat – tzn. dolna granica wiekowa to 6 lat (wg roku urodzenia), a górna 12 lat (wg roku urodzenia). O przyjęciu do DAD decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń. Kolejnym kryterium jest zachowanie parytetu płci.

Kiedy opublikowane zostaną wyniki rekrutacji?

Informacja o zakwalifikowaniu będzie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia oraz opublikowana na stronie internetowej DAD (dotyczy zgłoszeń grupowych ze szkół) do 15 lutego 2019r. Dzieci, które nie zostały przyjęte do DAD z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.akademia.dsw.edu.pl